Voresprincipper

DSB Digital Labs er skabt for at accelerere den digitale transformation på enten kundens, medarbejderens eller togets rejse. Alt med udgangspunkt i DSB’s formål og med et strategisk fokus.

Start-ups med 136 års erfaring.

I lab’et opererer vi som en start-up, der kan agere hurtigt og tilpasse sig ændringer i markedet. Gennem vores tilhørshold til DSB besidder vi en ”unfair advantage”. Vi kan nemlig trække på viden og erfaring, som er opbygget gennem mere end 130 år i DSB. Vores kunder og mere end 7000 kolleager gør at vi tør have store ambitioner. Vi drømmer stort, men starter med at teste småt.

Ideas are cheap. I have more ideas now than I could ever write up. To my mind, it’s the execution that is all-important.

Grundlæggende er vi i DSB Digital Labs inspireret af forskellige arbejdsmetoder, som tilsammen udgør vores unikke indgangsvinkel til innovation. Her henter vi inspiration fra forskellige innovationsskoler og kombinerer teori med praksis.

Vi søger agile udviklingsprocesser med brugeren i centrum og anvender tilgange og værktøjer såsom: Lean startup, Design Thinking, Strategic foresight og meget mere - som tilsammen udgør fundamentet for vores succes.

Method illustration

Exploration & Execution

I Lab’et arbejder vi i to overordnede teams - Exploration og Execution.

Exploration

I vores Exploration team starter vores innovationsprogram. Exploration kigger ud i verden og ind i organisationen for at samle viden og inspiration med en værktøjskasse fra futures design, strategic foresigt og design thinking. Exploration teamet er ansvarlige for vores innovationspipeline og gennemførsel af vores MVP (Minimal Viable Product) fase. Teamet består af strategiske designere og samarbejder med relevante profiler afhængig af projektet.

Execution

I Executiuon arbejder vi i to spor, der er hver sin “Speedboat”. En speedboat arbejder som en lille start-up, hvor teamet er selvstyrende og arbejder på at bevise, at projektet har potentiale til at blive skaleret yderligere. Vi arbejder med en værktøjskasse bestående af elementer fra hypotese drevet udvikling, lean start up og agile. Execution teamet består af product owners, udviklere, designere, UX’ere, forretningsudviklere og kommunikationsspecialister. Vi arbejder passsionsdrevet og giver derfor mulighed for at skifte speedboat hvert kvartal.


Method illustration